آرای سیاه و چهارشنبه های سفید؛ بین عمامه سفید و سیاه فرقی نیست

سایت الف
محسن مهدیان

اخیرا برخی تحرکات در شبکه های مجازی با عنوان آزادی یواشکی راه افتاده و به خیالشان نتایج روز شنبه مقدمه ساختارشکنی و پرده دری است.این کارها که روشن است فراتر از چند خبر ساده و زودگذر نیست. ولی حرف مهمتری وجود دارد.

نظام اسلامی پشتوانه اش مردم متشرع و متدین اند. خروجی انتخابات ها در چنین نظامی یکرنگی در سیاست ها و ساختار است. عمامه شان سیاه و سفید است؛ ولی جهت گیری ها و سیاست های کلی سیاه و سفید نیست و یکرنگ است و جایی برای مطالبات آرای سیاه نیست.

روحانی هم در سیاست های کلان و راهبردی همان می رود که پیشینیان رفتند و اگر رئیسی بود می رفت.

نه خبری از آمریکایی شدن است
نه حصرشکنی
نه هرهری مذهبی و لاابالای گری
نه هیچ
آرای سیاه اشتباه می کند؛ نتایج روز شنبه برای آنها چهارشنبه سفید نمی سازد. رای سیاه در این نظام و با این مردم، محکوم است به افسردگی؛ چه با پیروزی و چه بی پیروزی.

پ.ن یکم: رای سیاه آرای کسانی است که تا دیروز مبارزه با جمهوری اسلامی را در تحریم انتخابات می دانستند و حالا شرکت در انتخابات.

پ.ن دوم: چهارشنبه سفید قراری بود که اخیرا عده ای بجای آزادی یواشکی راه انداختند تا روسری شان را برداشته و به اجباری بودن حجاب در این روز اعتراض کنند.

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد