آقاتهرانی:می گویند نامزد اصلح رای نمی آورد؛ خب بیاوریدش وسط،بعدش برایش رای درست کنید

روزنامه ابتکار:

مرتضی آقا تهرانی، دبیرکل جبهه پایداری و نماینده دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی نیز در حسب کاربری توییتر خود ضمن تاکید براینکه باید به دنبال «اصلح» برویم، آورده است: وقت کشته شده و فرصت‌ها از دست می‌روند، مردم هم در ابهام می‌مانند و همچون گذشته به بهترین نخواهند رسید.

وی همچنین در توییت دیگری عنوان کرد: می‌گویند اصلح رای نمی‌آورد. اما از کجا می‌دانند که رای نمی‌آورد؟ اگر رای نمی‌آورد باید برایش رای درست کنیم؛ باید اصلح را پیدایش کرد و با سلام و صلوات آوردش وسط و بعد هم برایش رای درست کرد.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد