در همين رابطه


یک عضو مجلس خبرگان رهبری: ممنوع التصویری خاتمی عاقبت خوش رقصی است

دیگربان

هاشم بطحایی، یک عضو مجلس خبرگان رهبری با حمله به حسن روحانی و محمد خاتمی گفته که «یک روحانی برای خوش آیند این و آن خوش رقصی کند مورد رضایت مردم نیست.»

آقا بطحایی افزوده که «انتظار همه این بود که وقتی یک روحانی در رأس قوه مجریه قرار گرفت نقشه دین را پیاده کند.»

وی اضافه کرده که «آقای خاتمی گفت موسیقی در این کشور غریب است و باعث شد که برخی حتی به امام رضا هم متلک بیندازند.»

به گفته بطحایی «آقای خاتمی برای اولین بار در روز شهادت امام سجاد کف زدن را به راه انداخت؛ این کارها را کردید که امروز ممنوع التصویر هستید.»

وی همچنین اضافه کرده حسن روحانی اگر در دور دوم انتخابات رأی بیاورد ب«اید توجه داشته باشد که ریاست جمهوری روزی تمام خواهد شد و مثل سایرین به خانه خود خواهد رفت.»

این روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفته «سران انقلاب از طبقه‌های زمین‌خورده و سطح پایین جامعه بودند و از مستضعفان بودند.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد