در همين رابطه


حسین نوری همدانی در پاسخ به حسن روحانی: مردم با شکم گرسنه و دیدن جوان بیکار چگونه شاد باشند

دیگربان
حسین نوری همدانی از مراجع تقلید قم گفته که «بعضی از مسؤولان می‌گویند مردم بايد شاد باشند با شکم گرسنه و دیدن جوان بیکار چگونه می‌شود شاد بود.»

آقای نوری همدانی این مطلب را در واکنش به اظهارات حسن روحانی در انتقاد از عملکرد صدا و سیما در اعلام افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات عمومی بیان کرده است.

روحانی با انتقاد از رویکرد صدا و سیما در برخورد با دولت گفته که بگذارید مردم در ایام عید شاد باشند.»

نوری همدانی گفته گفته «مسئولان بدانند باید معیشت مردم حل شود، نامه‌های فراوانی از گله مندی معیشت، بی‌کاری و وضع بانک‌ها داریم.»

وی اضافه کرده «وقتی رهبری نظام می‌گوید گاهی وضعیت مردم را میبینم شرمنده می‌شوم چطور بعضی‌ها احساس شرمندگی نمی‌کنند.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد