در همين رابطه


کبری خزعلی رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان: قبول کردن طرح تنوع فرهنگی خطرناک است

دیگربان

کبری خزعلی رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان گفته «امروز ما با قبول کردن طرح تنوع فرهنگی انحراف خود را به دنیا تعهد می‌دهیم در حالی که مسئولان حق ندارند برخلاف قانون چنین تعهدی بدهند.»

خانم خزعلی افزوده «باید مراقب باشیم جلسات فاطمی ما سکولار و غیر انقلابی نشود چرا که حضرت زهرا در دفاع از امامت و ولایت همه هستی خود را به صحنه آورد.»

به گفته وی «امروز تحریف در دین آغاز شده و به نام طرح توسعه پایدار و متوازن قراردادهایی بسته می‌شود که جریان نفوذ بتواند سیستم آموزشی ما را کنار بگذارد.»

خزعلی اضافه کرده «امروز ما با قبول کردن طرح تنوع فرهنگی در خطر انحراف هستیم.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد