در همين رابطه


احمد خاتمی٬ امام جمعه موقت تهران: پوشش برخی زنان توهین به حجاب است

دیگربان

احمد خاتمی٬ امام جمعه موقت تهران گفته که «برخی بانوان‌ یک شال روی سر می‌اندازند و اسمش را حجاب می‌گذارند.»

آقای خاتمی افزوده این نوع پوشش زنان «یک تحریف در حجاب است» و «تکلیف از حضور در اجتماع مانعی برای عفیف بودن نیست و زنان باید از حضرت فاطمه درس بگیرند.»

وی اضافه کرده «حضرت فاطمه‌ به ما آموخت در عرصه تکلیف‌مداری نباید تحت تاثیر جو بود و یا نباید تحت تاثیر موج قرار گرفت.»

به گفته وی «فاطمه در منزل به‌گونه‌ای رفتار می‌کرد که علی‌ با فراغت بال به امور جامعه می‌پرداخت و در جنگ‌ها شرکت می‌کرد.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد