در همين رابطه


محمدصادق آهنگران: نمی‌دانم با فرزندم چه کنم؛ خیلی هم نصیحتش کرده‌ایم٬ اما راه خودش را می‌رود

دیگربان

محمد صادق آهنگران گفته که «نمی‌دانم با فرزندم چه کنم؛ خیلی هم نصیحتش کرده‌ایم٬ اما راه خودش را می‌رود.»

آقای آهنگران این مطلب را در پاسخ به پرسشی درباره «مواضع فرزندش که خلاف آرمان‌های انقلاب است» بیان کرده است.

وی گفته که «مواضع بنده انقلابی و ولایی است و طرفدار پروپاقرص رهبری هستم؛ طرفداری بنده از رهبری بدون چون و چرا است.»

آهنگران اضافه کرده «بنده با نظرات فرزندم مخالف هستم و بارها نیز به او تذکر داده‌ام اما اظهارات وی نظر شخصی خودش است. »

وی افزوده «بنده هم نمی‌خواهم زیاد فشار بیاوریم؛ راهنمایی‌های پدرانه زیاد کرده‌ام٬ اما در نهایت باید بگویم بنده با دیدگاه و نظرات ایشان کاملا مخالفم.»

محمد‌علی آهنگران فرزند محمد‌صادق آهنگران از جمله روحانیون جوانی است که سال‌هاست نظرات انتقادی تند و صریحی به جمهوری اسلامی دارد و گروهی از محافظه‌کاران با دید‌گاه‌ها و نظرات وی مخالف هستند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد