در همين رابطه


مصباحی‌مقدم٬ سخنگوی جامعه روحانیت مبارز: در دوره اصلاحات به اسم آزادی ولنگاری کردند

دیگربان

غلامرضا مصباحی‌مقدم٬ سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفته در دوره اصلاحات٬ «شاهد ولنگاری به اسم آزادی بودیم» و کسی با «فتنه‌گران سال ۸۸ آشتی نمی‌کند.»

آقای مصباحی‌مقدم این اظهارات را در جریان مناظره با محمدرضا خاتمی بیان کرده است.

وی اصلاح‌طلبان را متهم به «مقاومت مقابل قانون» در سال ۸۸ کرده و خطاب به آقای خاتمی گفته «شما در سال ۸۸ در برابر قانون خضوع نکردید و جریان شما در برابر قانون مقاومت کردند. تفسیر بنده از فتنه همین است که فتنه ۸۸ در نتیجه مقاومت در برابر قانون بوجود آمد.»

این نماینده سابق مجلس با تکرار سخنان علی خامنه‌ای در واکنش به طرح آشتی ملی محمد خاتمی نیز افزوده «در بین مردم قهری وجود ندارد که بخواهد آشتی صورت بگیرد اما ملت ایران با فتنه گران سال ۸۸ قهر بوده و آشتی هم نمی‌کنند.»

وی در واکنش به سخنان محمدرضا خاتمی مبنی بر رفع حصر رهبران جنبش سبز و محاکمه آنها نیز اضافه کرده «همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند نتیجه این محاکمه مورد نظر مطلوب شما نخواهد بود و درصورت محاکمه، می‌تواند بحران و بل‌بشوهای دیگری رخ بدهد.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد