در همين رابطه


ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم: گوش شنوا برای شنیدن فتوا کم شده است

دیگربان

ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم می‌گوید خرید و فروش مواد محترقه «حرام» است٬ اما کسی به این قبیل فتواها اعتنا نمی‌کند.

مکارم شیرازی افزوده «زمانی یک فتوا صادر می‌شد و همه گوش‌ها شنوا بود، اما اکنون شرایطی است که گوش‌های شنوا کم شده است و البته ضرر، خسارات و عواقب سوء آن را هم می‌بینند.»

این مرجع تقلید اضافه کرده «خانواده‌ها نگویند شب چهارشنبه سوری سرگرمی است؛ همچنین صدا و سیما، مطبوعات، معلمان مدارس و نیروی انتظامی نسبت به این موضوع مسئولیت اجتماعی دارند.»

مکارم شیرازی همچنین گفته «یکی از فتنه‌های مسلم اخلاقی همین فضاهای مجازی آلوده است؛ ممکن است کسی در اینها ورود کند و صبح مومن باشد اما عصر کافر شود.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد