هفت گاف احمدی نژاد تنها در ده روز

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی جالب با تیتر «گاف هفت‌گانه احمدی‌نژاد» به هفت گاف اخیر احمدی نژاد در روزهای اخیر پرداخته است و می نویسد:«ده روزی است که محمود احمدی نژاد و یارانش توانسته‌اند به آرزوی همیشگی خود دست یابند و پس از یک دوره دوری از لنزهای دوربین و صدر‌نشینی در اخبار روز، دوباره تاپ نیوز رسانه‌ها را به تسخیر خود درآورند. چگونگی استیلا بر راس خبرها برای آنها از اهمیت خارج است و آنچه در این میان برای احمدی‌نژادی‌ها مهم جلوه می‌کند تنها، دیده شدن و خوانده شدن است.

در این 10 روز شخص محمود احمدی نژاد هفت گاف واضح داده است که در ادامه می‌خوانید؛

*گاف های احمدی نژاد

1) نامه به اکانت بستهتوئیتری ترامپ

2) تقلید از پروفایل اوباما

3) انگلیسی صحبت کردن به سبک خاص دوستانش

4) پست عجیب برای چاوز

5) کاشت درخت با پیت حلبی

6) نامه به نگهبان سفارت سوئیس

7) برگشت خوردن نامه ترامپCopyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد