در همين رابطه


جانشین فرماندۀ سپاه پاسداران: اسرائیل را فوری می فرستیم هوا شوخی هم نداریم

رادیو فرانسه:
به گزارش "فارس" خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، سردار حسین سلامی، جانشین فرماندۀ سپاه پاسداران، گفته است که اسرائیل دیگر در امان نیست و در نتیجۀ آتش حزب الله لبنان و دیگر نیروهای مشابه در یک چشم برهم زدن "به جهنم" تبدیل شده و از بین خواهد رفت.

جانشین فرماندۀ سپاه پاسداران سپس افزوده است که این تهدید "کاملاً واقعی است و شوخی در آن نیست."

سردار سلامی همچنین تلویحاً ادعا کرده است که انقلاب اسلامی به تولد امپراتوری جدید منجر می شود که رفته رفته جای امپراتوری رو به زوال آمریکا را خواهد گرفت.

او نتیجه گرفته است که جمهوری اسلامی ایران باید حضور خود را به هر قیمتی در صحنه های نبرد به ویژه در سوریه حفظ کند به ویژه اینکه به گفتۀ سردار سلامی جمهوری اسلامی ایران توانسته "در بدترین شرایط اقتصادی بر مشکلات غلبه کرده و به پیشرفت هایی نیز دست یابد."

جانشین فرماندۀ سپاه پاسداران در پایان گفته است که جمهوری اسلامی ایران وارد بزرگترین نبرد خود شده است و "چیزی به نابودی و زوال دشمن" باقی نمانده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد