در همين رابطه


انتقاد علم‌الهدی از محقق نشدن فیلترینگ هوشمند

دیگربان

احمد علم‌الهدی٬ امام جمعه مشهد از دولت حسن روحانی برای عملی نکردن وعده فیلترینگ هوشمند انتقاد کرد و افزود که «فساد» موجود در فضای مجازی٬ مستاصل‌کننده است.

وی گفت که «توسعه فساد در فضای مجازی به حدی است که وقتی می‌خواهیم مشکل فرهنگی در بخش‌های دیگر کشور را حل کنیم، مستأصل می‌شویم.»

علم‌الهدی افزود «نمی‌شود فضای مجازی را در جامعه رها کنیم، چرا که در کشورهایی که با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مخالفت شد امروز به فسادی رسیده‌اند که همه چیز را می‌سوزاند.»

امام جمعه مشهد با اشاره به وعده راه‌اندازی فیلترینگ هوشمند، اضافه کرد «بیش از یکسال است وعده فیلترینگ هوشمند داده شده، اما به دنبال آن نرفته‌اند.»

به گفته وی٬ «باید با همت و تلاش استعدادهای درخشانی که در حوزه فناوری اطلاعات در کشور وجود دارد با مشکلاتی که در فضای مجازی وجود دارد، بجنگیم.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد