کنار گذاشتن احمدی نژاد از مجمع تشخیص؟

انصاف نيوز نوشت:
«عباس امیری فر»، مشاور نهاد و نزدیک ترین روحانی به احمدی نژاد در دوره ی ریاست جمهوری که مدتهاست مواضعی متفاوت با قبل درباره ی او می گیرد، می گوید که احمدی نژاد با رفتارهای اخیر حتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز کنار گذاشته می شود.

متنی که آقای امیری فر به انصاف نیوز ارسال کرده در پی می آید:

«متاسفانه احمدی نژاد با حمایت همه جانبه از مشایی و بقایی و نامه ذلت بار مشایی به خاتمی که بنابر اطلاع موثق با هماهنگی کامل شخص دکتر نوشته شده است آینده سیاسی خودش را نابود و بطور کامل به تاریخ پیوست و به احتمال زیاد تنها پست حکومتی خود عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را از دست خواهد داد و بنابر اطلاع موثقی که دارم دیگر مورد حمایت و عنایت مقامات عالیرتبه نظام نیست و با این کارهای بچه گانه اخیر و احتمالا در آینده که از وی خواهیم دید کاملا از رهبری داهیانه مقام معظم رهبری دور شده و خیل عظیمی از طرفداران خود را که به دلیل حمایتهای گذشته حضرت امام خامنه ای از ایشان بود از دست خواهد داد. خداوند عاقبت همه ما را ختم بخیر کند ان شاءالله».


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد