مراد ثقفی، روزنامه‌نگار بازداشت شد

گزارشها از ایران حاکی است که مراد ثقفی، روزنامه نگار،پژوهشگر ایرانی و مدیر مسوول مجله گفتگو بازداشت شده است.

به گزارش بی بی سی، هنوز دلیل بازداشت وی مشخص نیست.

مرادثقفی چندی پیش به همراه یاشارسلطانی و حسین راغفر در موسسه "دین و اقتصاد" در مورد "شورای شهر مردم امکانات و محدودیتها" سخنرانی کرد بود.

او در این سخنرانی از شهرداری تهران انتقاد کرده بود.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد