از گورخواری تا استخدام فامیلی / فساد کم سابقه در شهرداری اندیمشک

به گزارش انتخاب خبر، انواع و اقسام تخلف، فساد و بی قانونی در شهر اندیمشک در حال رخ دادن است ولی متاسفانه نه در شهر و نه در استان خوزستان هیچ اراده ی محکمی برای برخورد با این موارد دیده نمی شود.

یک عضو شورای شهر اندیمشک از استیضاح این مقام مسئول در شهرداری مطابق قانون شوراها خبر داده است.

پرسش های مطرح شده از این مقام شهرداری به وضعیت خدماتی نامطلوب شهری، عدم توجه به تذکرات اعضای شورای شهر در خصوص مشکلات حادی چون محل دفن زباله های شهری و جانوران موذی، پرونده مصالحه کاربری های شهری و غیره اختصاص داشت که آقای م.پ با پاسخ های غیر متعارف و غیر واقعی توانست اعضای شورا را قانع کند تا از استیضاح نجات پیدا کند.

اما این پایان ماجرا نیست. او باید در آستانه انتخابات شوراها خود را آماده کند تا به پرسش های بیشمار مردم پاسخ دهد. خبرنگار انتخاب خبر در همین رابطه گفتگوی خواندنی با یک عضو شورای شهر اندیمشک انجام داده است. صدیقه میری به عنوان یکی از اعضای شورای اندیمشک منتقد جدی آقای م. پ است. او در این مصاحبه ابعاد تازه ای از فساد این مدیر شهرداری اندیمشک را رسانه ای می کند.

جعل و سند سازی. خیلی از پرونده هایی که موجود هستند دستکاری شده اند. حذف و پاره شده اند و اسناد جدید جایگزین آن ها شده است. اینجانب کپی اسناد قبل و جدید را دارم و نمی توانند آن ها را کتمان کنند. طی بررسی های اینجانب، در این موارد نشانه هایی وجود دارد که جعل اسناد را دقیقا اثبات می کند.

استخدام های فامیلی و خانوادگی. در دستگاه هایی که مرتبط با شهرداری هستند مانند CNGکه متعلق به شهرداری است خواهر زاده آقای م. پ درآن استخدام شده است یا در دانشگاه علمی کاربردی که باز خواهر زاده اش استخدام شده است یا در کشتارگاه شهرداری که یکی دیگر از اقوام او مشغول به کار شده است.

پیمانکارانی که شرح آن رفت هم پسرعموها، نوه های عمو و عموزاده ها و پدر شوهر، خواهرهای این مقام مسئول در شهرداری هستند و حتی برادر خانم های آقای م. پ مشغول بکار شده اند.

گورخواری. قبلا پدیده گورخوابی در ورامین تهران مطرح شده بود. دراندیمشک کار به جایی رسیده است که عده ای اقدام به گورخواری می کنند! در اندیمشک زمین گور باز به سفارش آقای م. پ به صورت رایگان و مجانی یه یک سری افراد واگذار شده است. خیلی تاسف بار است که حتی به زمین های گورستان اندیمشک هم رحم نمی شود!


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد