در همين رابطه


امامان جمعه لرستان و کرمان: تفکرات فمینیستی کنار گذاشته شود٬ وضعیت حجاب زن‌ها در خیابان‌ها تاسف‌آور است

دیگربان

احمد میرعمادی٬ امام جمعه لرستان از وضعیت حجاب زنان در بازار و خیابان‌ها اظهار تاسف کرد و امام جمعه موقت کرمان هم خواستار کنار گذاشتن تفکرات غربی و فمینیستی شد.

احمد میرعمادی٬ امام جمعه لرستان گفت که ‌«حجاب زنان در بازار و خیابان‌ها مایه تأسف بوده ‌که تحت تأثیر تهاجم فرهنگی استکبار جهانی است.»

وی مدعی شد که «امروز در دنیای غرب نگاه به زن، نگاه کاسب‌گرانه است٬ یعنی زن را فقط در بعد شهوانی و ابزاری برای منافع اقتصادی می‌دانند.»

امام جمعه لرستان اضافه کرد که «امروز زنان در غرب آسایش، آرامش و خانواده ندارند چراکه هویت زنانه‌شان در غرب گرفته شد، هویت زن در این است که او به‌عنوان گوهر باارزش در جامعه نقش‌آفرینی کند.»

به گفته وی٬ «استکبار جهانی با تهاجم فرهنگی به دنبال این است که نقش زنان را در جامعه با از بین بردن هویت بردارد و بر آن جامعه تسلط پیدا کند بنابراین بی‌بندوباری و بدحجابی را ترویج و به‌عنوان الگو معرفی می‌کنند که این بردگی است.»

همزمان مهدی عرب‌پور٬ امام جمعه موقت کرمان گفت که «باید تفکرات فمنیستی و غربی را کنار گذاشت و دراستای دیدگاه اسلام نسبت به زن قدم برداشت.»

وی مدعی شد که «غرب تنها شعار آزادی زنان سر می‌دهد و در عمل به زن نگاه ابزاری دارد.‌»

به گفته عرب‌پور٬ «در بسیاری از جوامعی که دم از آزادی زنان می‌زنند برده‌فروشی نوین زنان صورت می‌گیرد. اسلام بر خلاف جوامع غربی رشد و ارتقاء علمی زنان را مورد اهمیت قرار می‌دهد.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد