برای اولین بار در ده سال گذشته ایران از تایلند برنج وارد می‌کند

اخبار صدای امریکا
نشریه بانکوک پست می گوید ایران در هفته جاری حدود ۴۰ هزار تن برنج از تایلند خرید. معامله ای که به گفته تاجران نشان می دهد که الگوی خرید ایران حال که تحریم ها لغو شده، به وضعیت نرمال بازمی گردد.

مقامات تایلند در اواخر ماه ژانویه از بستن قرارداد فروش برنج به ایران برای اولین بار در ده سال اخیر خبر دادند که ظرف یک تا دو ماه آینده ۵۰ تا صدهزار تن برنج سفید را به ایران تحویل می دهد. آنان گفتند که در نهایت حدود ۳۰۰ هزار تن برنج به ایران تحویل داده می شود.

تاجران می گویند ایران در سال های گذشته و با وجود تحریم های بین المللی علیه ایران، این کشور از طریق مذاکرات طولانی و مستقیم برنج خریداری کرده است.

به گزارش بانکوک پست ایران برنج تایلندی را به قیمت ۶۰۰ یورو (۶۴۵ دلار) برای هر تن خریده و محموله های بار برنج بین نیمه آوریل تا نیمه مه به بندر امام خمینی یا بندرعباس تحویل داده می شود.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد