محمد نوریزاد: تنها راه نجات ایران پاک کردن این سرزمین از حاکمان غیر ایرانی آن است

محمد نوریزاد در ۴۵مین تحلیل هفتگی از شبکه جهانی «دُرّ تی وی»، به بحران ناشی از شلیک موشک به ریاض عربستان توسط حوثیهای وابسته به حکومت ایران پرداخت و با بیان این که «مگر میشود ردی از حکومت ایران در شلیک موشک به ریاض عربستان مشاهده نکرد!» گفت؛ دورنمایی که امروز جهانیان از ایرانیان دارند بسیار هراسناک است، آنان مردم ایران را مردمانی اسیر در چنگ دژخیمان خونخوار عمامه به سر و به دور از خردمندی می بینند.

محمد نوریزاد در بخش دیگری از این تحلیل گفت، جماعت حاکم بر ایران، این سرزمین را درست به سمتی می برند که شطرنج بازان ماهر در آمریکا و اسرائیل برایشان طراحی کرده اند و نتیجه ای جز کیش و مات شدن برایشان ندارد. محمد نوریزاد در ادامه افزود، ایران در آستانه محو شدن می باشد و تنها راه باقی مانده برای نجات این سرزمین، مبارزه با روحانیون غیر ایرانی و سرداران حاکم بر این اب و خاک است و هنگامی که ما سخن از مبارزه میگوییم منظورمان مبارزات مدنی و به دور از خشونت می باشد.
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد