فاکس نیوز: خطوط هوایی ترور؟ آیا ماهان‌ایر را سپاه پاسداران اداره می‌کند؟

صدای آمریکا
مقاله ای از بن اِوَنسکی در وبسایت فاکس نیوز

«شورای ملی مقاومت ایران» در یک گزارش جدید ادعا کرده است که «ماهان ایر» توسط سپاه پاسداران و نیروی قدس آن اداره می شود. قاسم سلیمانی فرماندهی نیروی قدس را در اختیار دارد.

در این گزارش قید شده است این خط هوایی ظاهرا خصوصی که بزرگترین خط هوایی تجاری ایران محسوب می شود به هیچ وجه تجاری نیست و در واقع ابزاری در دست سیاست های توسعه طلبانه ایران است. پرزیدنت ترامپ اخیرا سپاه پاسداران را به دلیل حمایت از تروریسم تحریم کرد.

عنوان این گزارش «یک نهاد نیروی قدس سپاه تحت پوشش یک شرکت خصوصی فعالیت می کند» است و در آن عنوان شده که یکی از مهم ترین یافته ها این بوده که «ماهان ایر تنها با سپاه و نیروی قدس همکاری ندارد بلکه کاملا به آن تعلق داشته و توسط آن ها کنترل می شود.» نیروی قدس در سال ۲۰۰۷ برای حمایت های عملی از طالبان و دیگر گروه های تروریستی از سوی آمریکا تحریم شده بود.

در این گزارش از نقش حیاتی «ماهان ایر» به اتفاق دیگر خطوط هوایی در «مداخله ایران در دیگر کشورهای منطقه شامل انتقال پرسنل و لجستیک برای سپاه پاسداران و شبه نظامیان دست نشانده» پرده برداشته شده است.

بر مبنای این گزارش، ماهان ایر اکنون ۶۲ هواپیما در اختیار دارد و به ۴۱ مقصد در ۲۴ کشور در سه قاره پروازهای تجاری انجام می دهد. مقصدهای عمده شامل پاریس، میلان و مونیخ در اروپا و دیگر نقاط در آسیا و آفریقا است که در آن جا شرکت های صوری برای دور زدن تحریم ها تاسیس شده است.

در این گزارش همچنین رابطه پیچیده قاسم سلیمانی با دیگر فرماندهان ارشد سپاه که در جنگ هشت ساله ایران و عراق تحت فرمان او بودند توصیف شده است. این افراد از جمله حمید عرب نژاد، مدیرعامل ماهان ایر، مانند سلیمانی اهل کرمان هستند؛ جایی که ماهان ایر در آنجا ثبت شده است. جالب است که آن فرماندهان که همچنان لباس نظامی به تن می کنند مقام های ارشد ماهان ایر هستند.

به گفته کارشناسان، ماهان ایر در شش سال گذشته در جنگ سوریه نقش بسیار فعالی داشته است.

ماهان ایر در سال ۲۰۱۱ تحت تحریم های وزارت دارایی آمریکا قرار گرفت.

حشمت علوی، فعال سیاسی، می گوید ماهان ایر در واقع نام ساختگی برای سپاه ایر است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد