کلاهبرداری ٢,٥ میلیاردی از بیمه با تصادفات ساختگی در تهران

12 مرد که با تصادفات ساختگی در تهران و جعل نامه پزشکی قانونی 2.5 میلیارد تومان از بیمه ها کلاهبرداری کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش میزان، هجدهم شهریورماه فردی با مراجعه به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه 16 تهران قصد دریافت رأی دادسرا برای دریافت دیه از بیمه در یک پرونده تصادف جرحی در اتوبان آزادگان را داشت که بازپرس قاضی زاده با مطالعه محتویات پرونده و اظهارات این شخص، متوجه برخی تناقضات شده و در ادامه با هماهنگی عوامل انتظامی حاضر در دادسرا این شخص به نام حسن 25 ساله )به همراه دو همراهش به نام های مهدی 21 ساله و فرشید 23 ساله دستگیر و پرونده برای بررسی دقیق تر به همراه این سه نفر در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با انتقال متهمان به اداره سیزدهم پلیس آگاهی، آنها در اظهارات اولیه منکر هرگونه تلاش برای فریب شرکت بیمه و کلاهبرداری از طریق جعل مدارک پزشکی قانونی و ... شده اما در ادامه و با بررسی سوابقشان ، به عنوان سه مجرم سابقه دار در زمینه ایجاد تصادف ساختگی برای دریافت خسارت از بیمه ها مورد شناسایی قرار گرفتند ؛ بررسی سوابق متهمان نشان داد که آنها تاکنون شش بار به اتهام "فریب شرکت های بیمه و دریافت پول از طریق ایجاد تصادف های ساختگی جرحی" دستگیر و روانه زندان شدند.

سه متهم دستگیر شده که سابقه داران حرفه ای در ایجاد تصادف های ساختگی و همچنین بچه محل یکدیگر هستند، زمانیکه جعل بودن اسناد و مدارک بدست آمده از آنها محرز شد به ناچار لب به اعتراف گشوده و ضمن اعتراف صریح به دهها فقره پرونده سازی برای دریافت پول از شرکت های بیمه، دیگر همدستان و اعضای گروه خود را معرفی کردند .Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد