دلایل وقوع زلزله از نظر خبرگزاری تسنیم, گناه هم در نظام علّی و معلولی جای خودش را دارد

سال گذشته در روز 9 آبان 1395 خبرگزاری تسنیم مقاله ای از تبیان در مورد زلزله درج کرد و نوشت:

شکی نیست بخش عمده ای از علم بشر در سایه کشف علل این حوادث پیشرفت کرده و کسی منکر آن نیست. اما نتوانسته مکانیزم آن حوادث را دقیقاً بفهمد اما اصلش مورد تردید نیست. منتها اگر کسی تصور بکند که علت همین است و جز این نیست اشتباه می کند.

علت های دیگری هم وجود دارد. این جور نیست که پدیده ها فقط معلول علت های طبیعی باشند و علت فقط منحصر به علت های طبیعی نیست. حقیقت این است که که گناه هم در نظام علّی و معلولی جای خودش را دارد.

نظام عالم یک نظام ذاتی است. نظام، نظام علّی و معلولی است. طبیعی است که هر حادثه ای از جمله زلزله هم علت دارد و علت ها را می شود کشف و بررسی کرد. چون این نظام، نظام علی است ، ما مکلفیم که این نظام را بشناسیم و بر اساس آن معرفت ، خود و زندگیمان را تنظیم بکنیم.

همانطور که گفتیم نظام، نظام علت و معلول است اگر ما علت ها را از بین بردیم خود به خود معلول ها از بین می رود. علت کشته شدن ، زیرآوار ماندن است. اگر ما کاری کردیم که آوار نباشد مخالف قضا و قدر و مخالف اراده خدا نیست.

امام علی زیر دیوار نشسته بودند دیوار در حال ریختن بود بلند شدند و رفتند جای دیگری نشستند. شخصی که این صحنه را دید اعتراض کرد گفت: از قضای خدا فرار می کنی؟ حضرت فرمود: از یک قضای الهی به قضای دیگرش پناه می برم .

سخن ما این است که علت های دیگری هم وجود دارد. این جور نیست که پدیده ها فقط معلول علت های طبیعی باشند و علت فقط منحصر به علت های طبیعی نیست. حقیقت این است که گناه هم در نظام علّی و معلولی جای خودش را دارد .

از امام صادق نقل شده که فرمود: " من یموت بالذنوب اکثر ممّن یموت بالآجال و من یعیش بالاحسان اکثر ممّن یعیش بآلأعمار" کسانی که با تیغ گناه کشته می شوند بیشتر از کسانی هستند که با تیغ اجل کشته می شوند و عمرشان تمام شده باید بمیرند. و کسانی که سر سفره احسان خویش زندگی می کنند و عمر می گذرانند بیشتر از کسانی هستند که از عمر خود استفاده می کنند .

علت ها را فقط محدود به علل مادی و عوامل مادی نگیریم زیرا در ورای علت های مادی علل دیگری از جمله گناه ، احسان ، صله رحم و چیزهایی از این قبیل وجود دارد.

افراد مومن منکر این مطلب نیستند که تمام قضایایی که روی کره زمین اتفاق می افتد یک توجیه طبیعی دارد و از نظر علمی کاملاً قابل تبیین است ولی آنها چند لایه به موضوع نگاه می کنند. مثلاً کسی که دعا می کند باران بیاید. این باران آمدن و ابر تشکیل شدن اگر پیگیری شود علت طبیعی دارد ولی از جهت دیگر خود این دعا هم تأثیر دارد اما چه جور تأثیر دارد نمی توان تبیین علمی کرد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد