عليخاني: مدیران متخلف قالیباف همچنان در شهرداری هستند

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ارائه گزارشات سازمان بازرسی بيانگر تخلُّفات محرض شهرداری بوده که پيگيري نشده است, تاکید کرد: به طوري كه تعدادي از مديران كه نامشان در اين گزارش آمده همچنان در مديران ارشد شهرداري حضور دارند.

به گزارش «انتخاب»، محمد عليخاني در جلسه علني امروز شوراي شهر در تذكر پيش از دستور گفت سازمان بازرسي كل كشور گزارشات متعددي از تخلفات صورت گرفته در مجموعه شهرداري تهران به شهرداري و شوراي شهر ارسال كرده است

وی ادامه داد: بخشي از اين گزارش ها در دوره قبل به رئيس شورا ارسال شده و به نظر ميرسد قابل دسترس نيست. لذا چون اين گزارشها براي پيگيري به شورا ارسال شده بايد مجددا مورد رسيدگي قرار گيرد.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه برخي از اين گزارشها در دسترس است, تاکید کرد: این گزارشات بيانگر تخلُّفات محرض بوده که پيگيري نشده است . به طوري كه تعدادي از مديران كه نامشان در اين گزارش آمده همچنان در مديران ارشد شهرداري حضور دارند.

وی تصریح کرد: درخواست ميشود نسبت به پيگيري و كشف اين گزارشهاي از دسترس خارج شده اقدام شود و از شهرداري نيز خواسته ميشود تمامي گزارشات إرسالي از سال ٩٠ تا٩٦ را مورد رسيدگي قانوني قرار دهد تا حقوق شهرداري و شهروندان تضييع نشود و با مديراني كه تخلفاتشان محرض شده است برخورد قانوني شود.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد