علی خامنه‌ای به مناطق زلزله‌زده در استان کرمانشاه رفت

بی بی سی:

علی خامنه‌ای ، رهبر جمهوری اسلامی، در دیداری از پیش برنامه‌ریزی نشده وارد منطقه زلزله‌زده استان کرمانشاه شده است.

سفر خامنه‌ای به مناطق زلزله‌زده یک هفته پس از این حادثه صورت گرفته است؛ اگرچه پیش از این نمایندگانی از سوی خامنه‌ای به منطقه سفر کرده بودند.

به گزارش رسانه‌های ایران، خامنه‌ای در اظهاراتی در سرپل ذهاب با آنها اظهار "همدردی" کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر خامنه‎‌ای در اظهارات خود به اقدامات اشاره شده در خصوص کمک به مناطق زلزله زده گفته است: "مسئولین هم هر کدام در بخشهای مختلف تلاش کردند و اگر نبودند قطعا مشکلات بیشتری وجود داشت اما من قانع نیستم."

او افزوده است: "مسئولین بخش های مختلف بایستی بایستی مجاهدت و تلاش خودشانرا مضاعف کنند."


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد