پس از ۵۰ روز؛ رضا شهابی به اعتصاب غذای خود در زندان پایان داد

کلمه – گروه خبر:
“سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر داده است که رضا شهابی، عضو زندانی این سندیکا، به دنبال قول مساعد «یک مقام ارشد امنیتی» و نیز به خاطر «دل‌نگرانی‌های خانواده، هم‌کاران و دوستدارانش»، ساعتی قبل (۹ شب ۵ مهر)، پس از ۵۰ روز به اعتصاب اعتراضی خود «به طور مشروط» پایان داد.

رضا شهابی که در وضعیت بسیار نامناسب جسمی، در زندان رجایی‌شهر کرج محبوس است، از آغاز اعتصاب غذا، خواسته‌ی خود را توقف محکومیت و آزادی‌ دائمش اعلام کرده بود. بر اساس اطلاعیه‌ی “سندیکای کارگران شرکت واحد”، یک «مقام ارشد امنیتی» به این فعال کارگری زندانی قول داده که «در اسرع وقت به خواسته‌اش رسیدگی می‌شود».

وی خرداد سال ۱۳۸۹ به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به شش سال زندان محکوم شد و تا مهرماه ۱۳۹۳ که به مرخصی درمانی آمد در زندان به‌ سر برد اما در حالی که به او اطمینان داده شده بود ایام مرخصی درمانی‌اش نیز به عنوان محکومیت محسوب شده، بار دیگر به زندان منتقل شد. مقامات قضایی گفته‌اند که او باید بیش از ۹۰۰ روز دیگر در زندان بماند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد