مهدی خزعلی آزاد شد

مهدی خزعلی غروب امروز – پنج شنبه ۶ مهرماه – از زندان اوین آزاد شد.

«مصطفی ترک همدانی» وکیل وی در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز با اعلام این خبر گفت: ما در حال پیگیری پرونده بودیم که مطلع شدم او ساعاتی پیش آزاد شده است.

وی درباره ی علت آزاد شدن خزعلی گفت: از سه حالت خارج نیست، یا پایان یافتن کیفر، یا مرخصی و یا عدم تحمل کیفر.

ترک همدانی از بیان جزییات بیشتر خودداری کرد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد