آمریکا به دو وزنه‌بردار تیم ملی ایران ویزا نداد

ایالات متحده آمریکا به چهار عضو کاروان وزنه‌برداری ایران ویزا نداد که البته دو نفر از آنها وزنه بردار هستند و یکی از این چهارنفر تحت عنوان مدیرروابط عمومی عازم سفر بود.

به گزارش تابناک ورزشی، صالح چراغی وزنه‌بردار دسته ۸۵ کیلوگرم، سید ایوب موسوی در دسته ۹۴ کیلوگرم، احسان شریف احمدی ماساژور تیم ملی و مدیر روابط عمومی فدراسیون این چهار نفر هستند.

هر دوی این وزنه‌برداران ملی پوش که نتوانستند روادید سفر بگیرند، در ترکیب تیم اصلی اعزامی بودند و حالا ترکیب تیم ملی کاملا به هم می‌ریزد. با نپذیرفته شدن این دو نفر احتمال دارد مجید عسگری اعزام شود. در این میان گفته می شود ایوب موسوی با توجه به رکوردهایش شانس مسلم کسب مدال برای ایران محسوب می شد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد