وزارت خارجه عراق از ایران وترکیه خواست تا تمام معاملات تجاری خود با اقلیم کردستان عراق را متوقف کنند

به گزارش ایسنا به نقل از سایت وزارت خارجه عراق،احمد محجوب،سخنگوی رسمی وزارت خارجه عراق اعلام کرد که وزارت خارجه در یادداشتی رسمی از سفارت ایران و ترکیه در بغداد خواست تا تمام گذرگاه‌های مرزی خود با اقلیم کردستان عراق را تا زمان تحویل این گذرگاه‌ها به دولت فدرال عراق ببندند.

در این یادداشت آمده است که وزارت خارجه عراق از ایران و ترکیه می‌خواهد تا تمام معاملات تجاری و بخصوص معاملات مربوط به. صادرات و فروش نفت به منطقه کردستان عراق را متوقف کنند و تنها با دولت فدرال عراق در این رابطه همکاری داشته باشند.

وزارت خارجه عراق همچنین به ضرورت تعامل دو کشور ایران و ترکیه با دولت فدرال عراق براساس اصل حسن همجواری،احترام به حاکمیت عراق،تقویت همکاری های دوجانبه ومقابله با خطرات مشترک تاکید کرد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد