ماینده مجلس: مدیران ارشد دولتی در بهترین نقطه شمال زمین‌های دولتی را گرفته و ویلا سازی می‌کنند

ایسنا :
هنوز کسی مسئولیت ساخت و سازهای غیر قانونی و تخریب های یکی از زیباترین مناطق ایران، گردنه حیران را نپذیرفته است.

اخیراً یکی از نمایندگان درگفت و‌گو با رسانه‌ها‌ فاش کرد که برخی مدیران ارشد دولتی و مدیرانی که باید ناظر بر منابع طبیعی و زمین خواری باشند‌، در بهترین نقطه شمال زمین‌های دولتی را گرفته و ویلا سازی می‌کنند اما اداره منابع طبیعی آستارا به شدت این گفته او را رد کرد.

اداره منابع طبیعی شهرستان آستارا اعلام کرد که متعلق به افراد حقیقی است و این افراد در زمین شخصی خود به ساخت و ساز پرداخته اند و ارتباطی به منابع طبیعی ندارد.

ماجرای تخریب چهره سرسبز حیران از دو سال پیش به رسانه ها کشیده شد وقتی که تصاویر ویلاسازی و تفرجگاه منسوب به افراد صاحب نفوذ اردبیل و آستارا از سوی گزارشگران منتشر شد.

موضوع ساخت و ساز در گردنه حیران مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه نزدیک به دو دهه است که ویلا‌سازی در منطقه حیران جریان دارد.

بازرسان استان گیلان و ‌وزارت جهاد کشاورزی به این منطقه عزیمت کرده و با نقشه به هویت مالکان این ویلا‌ها دست یافته و از نزدیک سوابق منطقه و پیشینه آن را بررسی و سرانجام بر دیدگاه‌، نظرات و گزارش‌های منابع طبیعی صحه گذاشته‌اند.

Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد