ترامپ : ایران به کره شمالی کمک مالی می رساند

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معتقد است که ایران به کره شمالی کمک مالی می رساند ، با این کشور تجارت می کند و همچنین قوانین معاهدات هسته ای را نقض می نماید.

به گزارش اسپوتنیک، وی در مصاحبه ای با شبکه تی بی ان در این خصوص شرح داد.

ترامپ گفت: « من معتقدم که آنها (ایرانی ها) به کره شمالی کمک مالی می رسانند ، من مطمئنم که آنها با کره شمالی تجارت می کنند و همچنین می دانم که آنها کارهایی با کره شمالی انجام می رهنر و این کاملا غیر قابل پذیرش است. این امر به معاهده ربطی ندارد اما به نظر من مرتبط است این روح توافق نامیده می شود.»

وی همچنین در زمینه تصمیم گیری برای برجام، بیان داشت:« شما تعجب می کنید که من در این زمینه در آینده چه کار خواهم کرد. می توانم بگویم که ایران بازیگر بدیست و با این روش با او برخورد خواهم کرد. »


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد