قیمت دلار آمریکا در ایران بار دیگر به ۴ هزار تومان رسید

قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران روز دوشنبه بار دیگر به مرز چهار هزار تومان رسید.

خبرگزاری مهر گزارش داده است که صبح روز دوشنبه در بازار آزاد ارز تهران هر دلار آمریکا، ۳۹۹۰ تومان معامله شد. با این همه برخی وب سایت‌های اعلام قیمت ارز، ارزش برابری دلار در مقابل واحد پول ایران را بیش از ۴ هزار تومان و در مواردی نزدیک به ۴۰۵۰ تومان گزارش می‌کنند.

روز یکشنبه نیز قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران برای ساعاتی از مرز ۴ هزار تومان عبور کرد اما در ساعات بعدازظهر به زیر ۴ هزار تومان بازگشت.

روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در روزهای اخیر با نزدیک شدن به مهلت اعلام تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام شدت گرفته است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد