دلار ٤٠٦٠ تومان شد

در نوسانات اخیر بازار ارز صرافی‌ بانک‌ها به عنوان کانال‌های اصلی توزیع ارز از سوی بانک مرکزی در بازار با روالی متفاوت عرضه را انجام می‌دهند.

به گزارش ایسنا، از حدود یک ماه پیش نرخ دلار با شیبی تندتر رو به افزایش بود و از کانال ۳۷۰۰ عبور کرد تا اینکه روز گذشته (یکشنبه) مرز ۴۰۰۰ تومان را پشت سر گذاشت.

در جریان نوسان بازار ارز نرخ‌های متفاوتی را می‌توان در بازار از منابع مختلف دریافت کرد؛ از صرافی بانک‌ها گرفته تا دلالانی که کنار خیابان ارز می‌فرشند. صرافی بانک‌ها به عنوان کانال اصلی بانک مرکزی برای توزیع در بازار ارز بوده و قیمت‌گذاری هر روزه آنها و همچنین میزان عرضه‌ای که انجام می‌دهند خود بر بازار تاثیر ویژه‌ای خواهد داشت.

گرچه در روزهای عادی معمولا نرخ ارز در صرافی‌ بانک‌ها از ۱۱:۳۰ تا ۱۲ مشخص شده و متقاضیان می‌توانند ارز مورد نیاز را تهیه کنند، امروز روال به گونه‌ای بود که با وجود این که نرخ تمامی ارزها مشخص شد ولی جای نرخ دلار تا حدود ساعت ۱۴ خالی مانده بود و در نتیجه نامشخص بودن نرخ، از یکی دو ساعت قبل در مقابل صرافی بانک‌ها صف متقاضیان تشکیل شد.

اما در حدود ساعت ۱۴ نرخ اعلامی در بازار در صرافی‌ها برای خرید از متقاضیان ۳۹۹۵ تومان و برای فروش ۴۰۱۰ تومان اعلام شد که نشان دهنده عبور رسمی نرخ دلار در کانال‌های اصلی از ۴۰۰۰ تومان بود.

قبل از نرخ گذاری بانک مرکزی برای امروز در صرافی‌ بانک‌ها تقریبا عمده صرافی‌های دیگر نیز که باید بخشی از ارز مورد نیاز خود را از بانک‌ها تامین کنند، نرخی بر روی تابلوها نداشته و با نوسان قیمت مواجه بودند، اما در دست دلالان دلار تا ۴۰۵۰ تومان فروش می‌رفت و حتی جالب اینجا بود که از مردم می‌خواستند که دلار آنها را تا نرخی بیش از ۴۰۳۰ تومان خریداری کنند.

از حدود ساعت ۱۴ که قیمت دلار در صرافی بانک‌ها مشخص و حدود ۴۰۱۰ تومان اعلام شد، نرخ در بازار نیز مجدد دچار نوسان شده و حتی به بیش از ۴۰۶۰ تومان افزایش یافت. فعالان بازار عنوان می‌کنند نرخی که به عنوان پایه از سوی صرافی بانک‌ها به فروش می‌رود در هر حال خود موجب تاثیرگذاری در بازار شده و قیمت‌ها را می‌تواند افزایش دهد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد