سرگردانی مال‌باختگان واحد اعتباری ولیعصر

یکی از مال‌باختگان واحد اعتباری ولیعصر، مشکلات مال‌باختگان این واحد مالی، اعتباری را تشریح کرد.

خانم «تقوایی» از مال‌باختگان این واحد مالی، اعتباری در تماسی تلفنی به خبرنگار انصاف نیوز گفت: مدیر این واحد مالی، در بازداشت است و ما دلیلش را نمی‌دانیم. ایشان پیش از این در هیات مدیره‌ی موسسه‌ی مالی اعتباری «آرمان» بوده است و برای آن هم پرونده‌ای داشته که تبرئه شده است. ما شنیده‌ایم که اگر ایشان آزاد شود می‌تواند از حسابش پول مردم را بدهد، ولی در حال حاضر حساب ایشان هم مسدود است.

تقوایی در ادامه گفت: در اوایل این ماجرا پارتی‌بازی شد و یا نمی‌دانم، رشوه‌ای دادند، یک عده پول‌هایشان را گرفتند؛ قرار بود که در یک تاریخی پول مردم را پس دهند و زمانی که ما در آن تاریخ، مراجعه کردیم با در بسته‌ی شعبه مواجه شدیم، مردم اعتراض کردند و جاده را بستند و آنها مجبور شدند چند شعبه را باز گذارند، ولی موسسه پولی ندارد که به مردم دهد؛ می‌گویند باید زمین بفروشند تا پول مردم را بدهند، ولی کی؟

او در آخر افزود: مشکل ما اهالی شهرستان رباط‌کریم و بهارستان این است که، چهار ماه است که پولمان را در اختیار این موسسه قرار داده‌ایم و اکنون که پولمان را می‌خواهیم، دریغ از ۱۰۰ هزار تومان که به ما پس دهند. هر روز با مراجعات و اعتراضات ما به وزارت جهاد کشاورزی و همچنین شعبه‌ی این واحد مالی، وعده و وعیدهایی به ما می‌دهند که یک‌ماه دیگر، ده روز دیگر ولی همه‌اش دروغ است و هیچ کدام عملی نمی‌شود. مردم مشکلات جدی دارند، یکی می‌خواهد جهیزیه دهد، دیگری فرزندش بیمار است و همگی به این پول احتیاج دارند؛ اما رسیدگی نمی‌شود.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد