احتمال وخامت حال خامنه ای: برگزاری یک جلسه مهم در مجلس خبرگان رهبری در قم

به گزارش مهر، جلسه کمیسیون های سیاسی ـ اجتماعی و پاسداری و حراست از ولایت فقیه مجلس خبرگان رهبری امروز ۲۰ مهر در قم، برگزار می‌شود.

تا کنون از دستور کار این جلسه خبری منتشر نشده است. اما با توجه به وضعیت حساس کنونی و اوج گیری دوباره اختلافات سیاسی میان جناح ها، ممکنست این جلسه مربوط به بررسی وضعیت جمهوری اسلامی پس از خامنه ای باشد.

"پاسداری و حراست از ولایت فقیه" معمولا زمانی در دستور کار مجلس خبرگان قرار می گیرد که خطراتی ولایت فقیه را تهدید کند. در هر صورت اینکه پس از خامنه ای ولایت فقیه در جمهوری اسلامی به چه شکلی در آید یکی از مباحث مهم روز است. بر سر این مسئله میان جناحهای مختلف اختلافات عمیق و جدی وجود دارد. بحثهایی که در مورد تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی از سوی اصولگرایان وابسته به جناح لاریجانی ها براه افتاده بازتاب بخشی از این مشاجرات است. البته این طرح مورد مخالفت جناح اصلاح طلبان قرار گرفته است. جناح اصلاح طلب تمایل دارد ولایت فقیه تبدیل به نهاد شورایی شود. شورایی که اشخاص پر نفوذی چون روحانی در راس آن قرار گیرند.

باید منتظر بود تا اخباری بطور رسمی یا غیر رسمی از این جلسه مرموز به بیرون درز کند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد