دولت بدهی استقلال و پرسپولیس را پرداخت می کند

سخنگوی دولت از پرداخت بدهی های سرخابی ها خبر داد.

محمد باقر نوبخت در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به سوال خبرورزشی در مورد بدهای های نجومی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: بدهی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را دولت تقبل می کند و نمی گذاریم این دو باشگاه دچار مشکل شوند.

او در مورد حضور بانوان در ورزشگاه ها هم گفت: رسانه ای ها موضع دولت را نسبت به حضور بانوان در ورزشگاه می دانند و تلاش می کینم این مشکل را حل کنیم.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد