جنگل ابر آتش گرفت

بخشی از عرصه های جنگل ابر منطقه پمولچال شیرین آباد استان گلستان صبح روز سه شنبه دچار حریق شد و شعله های آتش به عرصه های جنگل ابر منطقه مرزی بخش بسطام شاهرود گسترش یافت.

فرماندار شاهرود در گفت و گو با ایرنا با بیان این که منطقه شیرین آباد در مرز بین شهرستان شاهرود و استان گلستان واقع شده است ، افزود : آتش سوری نخست از جنگل های استان گلستان آغاز شده و سپس به جنگل های شیرین آباد نزدیکی روستای پمولچال بخش بسطام سرایت کرده است.

سید محمدرضا هاشمی گفت : 50 تن از نیروهای امدادی باکمک شماری از اهالی منطقه در حال اطفای حریق هستند این در حالی است که شدت وزش باد کار را سخت کرده است.

به گفته وی آتش سوزی به سمت منطقه سرمه واقع در بخش بسطام شاهرود در حال پیشروی است.

گفته می شود تاکنون بیش از 2 هکتار از جنگل منطقه در آتش سوخت.

جنگل ابر با 35 هزار هکتار وسعت در شمال شهرستان شاهرود قرار دارد.

این جنگل در روزهای تعطیل یکی از محل های تفریح مردم این منطقه و گردشگران است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد