نماینده مجلس: حدود ٧ هزار خیریه و ۱۰۰۰ شرکت در زیر مجموعه وزارت تعاون صورت های مالی خود را افشا نمی کنند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:حدود۱۰۰۰ شرکت زیر مجموعه وزارت تعاون اطلاعات مالی خود را افشا نکرده اند که تخلف محسوب می شود.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت:یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کشور بحث شفافیت اقتصادی است و در این راستا قانونی به نام شفافیت اطلاعات بنگاه های اقتصادی در مجلس مصوب شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:براساس قانون شفافیت اطلاعات بنگاه های اقتصادی، تمامی بنگاه های فعال در اقتصاد باید اطلاعات مالی مانند ترازنامه و گزارش حسابرسی خود را در سامانه کدال سازمان بورس افشا کند.

حدود 7هزار خیریه صورت های مالی خود را افشا نمی کنند

پورابراهیمی داورانی با بیان اینکه حدود 7هزار خیریه در کشور فعالیت می کنند که صورت های مالی خود را افشا نمی کنند، گفت:در خصوص موارد مذکور از وزرا و مسئولان مربوطه سئوالاتی مطرح شد و با توجه به اینکه تعداد شرکت های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالا است در کمیسیون اقتصادی از ربیعی سئوال مطرح شد که پاسخ های وزیر قانع کننده نبود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:حدود 1000 شرکت در زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارند و اطلاعات مالی خود را افشا نکرده اند که عدم اجرای قانون و تخلف وزارتخانه محسوب می شود و در در این زمینه از وزیر در صحن سئوال می شود.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد