بی خبری از وضعیت ساسان آقایی در بند حفاظت اطلاعات قوه قضائیه

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ساسان آقایی، روزنامه نگار و معاون سردبیر روزنامه اعتماد که عصر روز شنبه ۲۱ مرداد ماه در دفتر روزنامه اعتماد توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، به گفته نزدیکان‌اش در بند ۲۴۱ زندان اوین که متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه است زندانی است. یک منبع آگاه به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که این روزنامه نگار بیش از ۱۰ روز در سلول انفرادی بند ۲۴۱ زندانی و تاکنون هیچ تماسی با خانواده نداشته است.

این منبع آگاه به کمپین گفت: «ساسان را بدون احضاریه و اتهام مشخص بازداشت کرده اند و می‌گویند که اتهام او ارتباط با سایت آمد نیوز است درحالیکه او یک روزنامه نگار رسمی و معاون سردبیر روزنامه اعتماد است و هیچ ارتباطی با این سایت نداشته و ندارد.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد