بنیاد مستضعفان زمین پلاسکو را هم می بلعد

رئیس اتاق اصناف مطرح کرد:
پیشنهادها برای تبدیل زمین پلاسکو به فضای سبز رد شد

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه مسئولیت کار ساخت ساختمان پلاسکو برعهده شهرداری است، گفت: شهرداری باید مجوز لازم برای ساخت را بدهد.

به گزارش فارس، علی فاضلی با بیان اینکه در ابتدا باید سیاست ساخت ساختمان پلاسکو مشخص شود، گفت: اما نمی‌دانم سیاست بر این است که آنجا باید ساخته بشود یا نه؟

در همین حال مصطفی کواکبیان عضو مجلس گفت: در این مدت، آجر روی آجر نرفته و هیچ اقدامی نشده است؛ بنیاد مستضعفان که گفته بود دو ساله پلاسکو را می‌سازد، چه کرده است.

وی گفت: ۶۰۰مالک واحدهای صنفی پلاسکو سرگردانند و هفته قبل جلوی این ساختمان تجمع کردند. چه کسی پاسخگوی آنهاست؟ ساختمان پشت سر پلاسکو هم به‌ دلیل مشکلات ناشی از پلاسکو معطل مانده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد