دبیرکل بانک مرکزی: سود بانکی ربا نیست

دبیرکل بانک مرکزی گفت: از نظر ما کارمزدی که در شبکه بانکی کشور دریافت می شود، نمی تواند مصداق ربا باشد.

به گزارش ایرنا؛ محمود احمدی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: در موضوع ربا در شبکه بانکی، باید متخصصان امر اظهار نظر کنند اما برداشت ما این نیست که هزینه خدمات و سودی که بر روی تسهیلات دریافت می شود، ربا است.

وی در خصوص خبر منتشره مبنی بر تشکیل بانک بدون ربا توسط آستان قدس رضوی گفت: تا کنون درخواستی در این رابطه دریافت نشده است.

وی عنوان کرد: در عین حال تعداد بانک ها در شبکه بانکی به حد کفایت است و اگر قرار باشد اقدامی در این حوزه صورت گیرد باید در جهت فعال تر و پایدارتر کردن شبکه بانکی برای ارائه خدمت باشد.

دبیرکل بانک مرکزی اظهار کرد: بر این مبنا افتتاح بانک جدید منوط به آن است که هزینه و فایده ایجاد آن دیده شده و مراحل پیگیری آن طبق قانون انجام گرفته و به شورای پول و اعتبار ارسال و در آنجا در این رابطه تصمیم گیری شود.

احمدی در مورد موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری هم گفت: هم اکنون سه موسسه فاقد مجوز، به دغدغه و چالش اصلی نظام پولی و بانکی کشور مطرح هستند.

وی تصریح کرد: برای حل این مشکل برنامه های بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار به منظور ادغام آنها با برخی بانک ها مطرح و مقرر شده، امکاناتی در اختیار بانک یا بانک های مربوطه قرار گیرد تا بتوانند مدیریت دارایی و بدهی های این موسسات را انجام دهند.

وی اظهار کرد: این موسسات سودهای بالایی و بعضا تا 80 درصد پرداخت می کردند که برای تامین این سود از پول خود استفاده می کردند و از این رو امروز یکی از مشکلات عمده آنها کسری منابع است.

وی گفت: بانک مرکزی در این راستا تدبیر کرده تا مردم به پول خود برسند چنانکه موسسه 'افضل توس' مشهد به یکی از بانک های خصوصی واگذار شده و یک سری امکانات و اختیارات از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد تا بتواند کارمندان، شعب و دارایی و بدهی های آنها را مدیریت کند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد