جلال جلالی زاده نماینده اهل سنت مجلس ششم و رییس ستاد روحانی در منطقه کردستان: آقای‌ روحانی مانند نادرشاه و کریم خان رفتار کنید تا نام نیک و سیره حسنه ای از شما برجا بماند

بهارنیوز:
جلال جلالی زاده نماینده اهل سنت مجلس ششم و رییس ستاد روحانی در منطقه کردستان در نوشته ای به سخنان روز گذشته رییس جمهوری درباره ضرورت استفاده از اقوام و اقلیت ها در اداره کشور واکنش نشان داد.

آقای روحانی از سخنان ارزنده وشجاعانه جناب عالی مچکریم، اما از قدیم گفته اند: دوصد گفته چون نیم کردار نیست. آری اهل سنت از اول انقلاب در همه فعالیت ها و مبارزات فعالانه شرکت کردند، در جنگ ازمرزها پاسداری نمودند، شهید وجانباز تقدیم کردند،مالیات هم می دهند و از همه مهمتر تنور انتخابات را علی رغم همه تحریم ها گرم می کنند ولی نه تنها در مرکز بلکه در مناطق خودشان نامحرم شمرده می شوند.

یک مشاور اهل سنت در. زمان احمدی نژاد داشتند، جناب عالی آن را حذف کردید. همچنانکه در رای دادن به جناب عالی همیشه رتبه اول و دوم هستند. در محرومیت و توسعه نیافتگی نیز اول هستند. هفت ماه است اداره فرهنگ و ارشاد کردستان مدیر ندارد، آقای دکتر صالحی امیری به خود بنده گفتند فردا یک مدیر سنی معرفی می کنم اما نشد. یک نفر دو استان را مدیریت می کند، من نمی دانم چگونه یک روحانی شیعه می تواند دو اداره را در دو استان اداره کند اما یک سنی نمی تواند اداره ای را مدیریت کند.

آقای روحانی امروز وزیر بهداشت معاونانش را معرفی کرد خبری از اهل سنت نبود، می ترسم دیگران همین روال را ادامه دهند. آقای روحانی کاش ما همان زن یهودی می بودیم که سپاهیان معاویه خلخال ازپایش درآورده بودند، من امروز متاسفم که سازمان های حقوق بشری مسیحی یا یهودی از حقوق اهل سنت و دیگر اقلیت های دینی در جمهوری اسلامی ایران دفاع می کنند.

آقای روحانی شما که نتوانستید وزیری از اهل سنت معرفی نمایید، دستکم به وزرای خود دستور دهید که از ایرانیان رای دهنده، مالیات دهنده و شهید داده استفاده کنند. آقای روحانی کسانی که تبعیض و بی عدالتی را بر این نظام تحمیل می کنند قطعا دلسوز نظام و اسلام نیستند. چهره شخصیت هایی مانند جناب عالی را مخدوش می کنند. در مقام یک دلسوز از جناب عالی می خواهم به عنوان شخصیتی که رییس‌جمهور همه ایرانیان هستید مانند نادرشاه و کریم خان رفتار کنید تا نام نیک و سیره حسنه ای از شما برجا بماند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد