کمیته نجات پاسارگاد: نابودی عمدی سکونتگاهی هفت هزار ساله

بنا بر گزارشات رسیده از ایران، محوطه ی باستانی هفت هزارساله مافین آباد* با وجود ثبت در فهرست آثار ملی به طور عمدی در معرض نابودی قرار گرفته است.

به گفته ی فرشید مصدقی، عضو هیئت علمی پژوهشکده باستان شناسی از سال 1377 تا امروز تعداد زیادی بازدیدهای موردی، کارشناسی هایِ فراوان و دو فصل گمانه زنی، نشانه گذاری و لایه نگاری باستان شناختی در تپه و محوطه باستانی مافین آباد انجام شده است. باستانشنان نتیجه کارشان را به مسئولین مربوطه در سازمان میراث فرهنگی گزارش کرده اند. اما وضع موجود نشان می دهد که نه تنها به تلاش های عِلمی و فنی آن ها توجهی نشده بلکه با نقض مقررات و چشم پوشی از تعهدات قانونی و ملی روند تخریبِ محوطه ای مهم از هزاره پنجم پیش ازمیلاد به سرعت به پیش می رود و حتی شانس کاوش های بعدی از آن ها گرفته خواهد شد.

این باستان شناس می گوید: در بررسی های سطحی محوطه تکه سفال هایِ قرمز منقوش هزاره پنجم پیش از میلاد به دست آمده است. بر بدنه این سفال ها نقش های هندسی ساده یا طرح های ترکیبی دیده می شود که نشان از دست ساخت های سفالی گوناگون به لحاظ تنوع شکل و نقش و اندازه و حجم دارند.

به این ترتیب «تپه باستانی مافین»که امروزه در میان بافت شهری قرار گرفته قربانی آپارتمان سازی و سودجویی های جماعتی فرهنگ ستیز خواهد شد. و حتی این شانس را که در آینده کاوش های علمی دیگری در آن انجام شود از دست خواهد داد.

-----------------------

*تپه باستانی مافین آباد در شهرستان اسلامشهر (استان تهران)، واقع شده است. اسلام شهر، که در گذشته های دور شادمهر شهر، خوانده می شد، قدمتی چند هزار ساله دارد و برخی از روستاهای آن از دوران ساسانیان باقی مانده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد