آیا سردار غیب پرور ، فرمانده بسیج، آمر حمله به مطهری در شیراز است؟

علی مطهری نماینده تهران در نامه‌ای به رئیس دادگاه نظامی استان فارس از یک فرد نظامی نام می برد که آمر اصلی حمله به او در شیراز بوده است.

به گزارش پانا؛ مطهری در نامه خود نوشته همه این فرد را می شناسند و او ارتقا هم پیدا کرده است. مطهری نگفته که این فرد ارتقای درجه داشته یا به پست بالاتری منصوب شده است.

علی مطهری از کسی اسم نبرده ولی تا آنجا که می دانیم، فرمانده سپاه فارس در هنگام وقوع حمله، غلامحسین غیب پرور، بعدا از سوی علی خامنه ای به ریاست بسیج منصوب شد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد