جانشین فرمانده کل سپاه : انگلیس در سال ١٩١٠ به تنهایی عامل قتل بیش از ١٠ میلیون ایرانی شد

به گزارش ایرنا، سردار حسین سلامی یکشنبه شب گفت : نمود عینی سازه های مستحکم برپاشده توسط انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام حزب الله لبنان، انصارالله لبنان، ارتش های مردمی عراق و سوریه است.

جانشین فرمانده کل سپاه بیان کرد: امروز جهان اسلام و بویژه ایران در حال پیشرفت و تکامل است ومسلمانان جهان نیز در حال بازیابی هویت دینی و اصیل خود هستند.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: ایران اسلامی خود به تنهایی یک جهان است که باید به رسمیت شناخته شود ایران همان کشوری است که غربی ها در مسیر منزوی کردن آن راه به جایی نبرده و شکست را پذیرا شدند.

سلامی یادآور شد: انگلیسی ها در سال 1910 به تنهایی عامل قتل بیش از 10 میلیون ایرانی شدند که این میزان تلفات از تلفات جنگ جهانی اول نیز فراتر است ولی با این حال آنها همواره سعی در سانسور کردن این رویداد دارند.

وی ادامه داد: این قتل ها در اثر تحریم های سنگین، وقوع بیماری ناشی از وبا و اجازه ندادن به کشورها برای صادرات دانه های غلات به ایران صورت گرفت.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد