معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر: ١٣٢ نفر به خاطر همراه داشتن موادمخدر از حج امسال بازماندند

معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه امسال از ابتدای اعزام حجاج کشور به سرزمین وحی تاکنون 132 نفر به خاطر داشتن مواد مخدر از سفر بازمانده‌اند، گفت: بازماندگان از سفر در صورت ترک اعتیاد خود و تعهد مبنی بر عدم همراه داشتن مواد مخدر، می‌توانند سال آینده به حج اعزام شوند.

وی افزود: عدم دستگیری حتی یک نفر از زائران کشورمان در عربستان به جرم حمل مواد مخدر طی سنوات گذشته از نتایج اقدامات صورت پذیرفته است و این توفیق حاصل تلاش‌های عزیزان نیروی انتظامی، شرکت فرودگاه‌های کشور، سازمان حج و زیارت، بعثه مقام معظم رهبری، دادستانی کل کشور، سپاه فرودگاه و دبیرخانه ستاد بوده است.

به گزارش این مقام از ابتدای حج جمعاً مقدار 1064.50 گرم انواع مواد مخدر و 1803 عدد قرص متادون از 132 نفر دستگیر شده‌ها (92 نفر مرد و 40 نفر زن) کشف شده که این مقدار کشفیات از بین 74 هزار و 215 زائری صورت گرفته که با 284 پرواز عازم حج بوده‌اند.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، وی با بیان اینکه میزان کشفیات و دستگیری‌های امسال در مقایسه با سال 1394، به ترتیب 165 درصد و 30 درصد افزایش داشته است، میانگین کشفیات مواد مخدر نیز از 16 گرم به ازای هر نفر دستگیری در سال 94 به 18 گرم در سال‌جاری افزایش یافته است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد