رئیسی: نعمت ولایت بالاترین، برترین و عظیم ترین نعمت الهی است

به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی، امروز دوشنبه، 13 شهریور در اجتماع بزرگ غدیریون شهرکرد (انتخابات تمام شده ولی سفرهای انتخاباتی وی برای آینده ادامه دارد)، نعمت ولایت را بالاترین، برترین و عظیم‌ترین نعمت الهی دانست و خاطرنشان کرد: نعمت ولایت فقط در امور تشریعی نیست بلکه در امور تکوینی نیز موثر است زیرا اگر حجت خدا نباشد نظام اجتماعی و تکوینی مختل می‌شود.

تولیت آستان قدس رضوی با تاکید بر این‌که خداوند در آیات قرآن کریم برای هیچ نعمتی منت نگذاشته است مگر چهار نعمت، تصریح کرد: نعمت رسالت و امامت در شمار این نعمات هستند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد