پاساژ علاءالدین بزرگترین مرکز فروش موبایل و تبلت در کشور توسط نیروی انتظامی پلمپ شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما:
پاساژ علاءالدین که بزرگترین مرکز فروش و تعمیرات انواع موبایل و تبلت در کشور محسوب می‌شود به دلیل وجود طبقه‌ی هفتم که به صورت غیرقانونی ساخته شده بود و همچنین نقص‌های بسیار زیاد در زمینه امنیت ساختمان و عدم تجهیز به سیستم اتفا حریق چندین بار به پلمپ شدن در صورت رعایت نشدن موارد امنیتی تهدید شده بود که به دلیل بی توجهی به اخطارهای مراجع قضایی دقایقی پیش توسط نیروی انتظامی پلمپ شد.

تکمیلی / ایرانا پلیس پایتخت: دلیل بسته شدن مجتمع تجاری علاالدین را بروز درگیری میان کسبه با جمعی از دستفروشان دانست که توسط نیروهای پلیس بسته شد. پاساژ علاءالدین پلمب نشده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد