سردار آزمون: واقعا نمی‌دانم چطور سوریه برادر ماست، سوری ها به ما فحش ناموس می دادند

سردار آزمون بعد از تساوی ایران مقابل سوریه :

* واقعا نمی دانم چطور سوریه برادر ماست ولی بازیکن آن ها در زمین با فحش ناموس ما را مورد اهانت قرار می دادند. با این حال ما به آن ها احترام گذاشتیم و واکنشی نشان ندادیم.

* سردار آزمون: واقعا نمی‌دانم چطور سوریه برادر ماست ولی بازیکن آنها در زمین با فحش ناموس ما را مورد اهانت قرار می‌دادند.

سردار آزمون: سوری ها به ما فحش ناموس می دادند! آن‌ها در مالزی هم به ما فحش ناموسی می دادند اما به احترام آن ها، کاری نکردیم.

* متاسفانه (مسئولان ورزشی)به ما بازیکن‌ها احترام نمی گذاند . ما باید چه کار می‌کردیم؟ شما دیدید وقتی از کره جنوبی به ایران آمدیم چه کار کردند.

* هنوز پاداشی به بازیکنان تیم ملی پرداخت نشده است/خبرورزشی


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد