مصباح يزدی: بزرگانی در کشور حاضرند تا کمر جلوی مسؤولان آمریکا خم شوند

انتخاب :
آخوند مصباح با بیان این که «امام راحل انسان‌های بسیاری را با عنایت الهی از عذاب و ذلت نجات دادند»، گفت: «کشورهای اسلامی به برکت رهنمودهای امام از ذلت دریوزگی کفار نجات پیدا کردند.»

محمدتقی مصباح یزدی با بیان این که «روزی که ایران در اوج ضعف بود و از نظر ظاهری هیچ چیز نداشت، حضرت امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند»، گفت: «قدرت روحی و عزت نفسانی امام راحل در سایه عمل به دین به وجود آمده بود.»

وی خاطرنشان کرد: «کشورهای اسلامی به برکت رهنمودهای امام از ذلت دریوزگی کفار نجات پیدا کردند و شخصیت مقابل دیگران شدند، در سایه این مسأله چه افراد بسیاری به برکت اسلام به معارف، حقایق و ایمان رسیدند و در نتیجه به سعادت ابدی دست پیدا کردند، همه این ها به دست یک طلبه بوده است.»

وی اضافه کرد: «اگر امام درس دینی نخوانده بود چنین می شد؟ تمام قدرت امام معارفی بود که از قرآن و اهل بیت فرا گرفته بودند، امام با قدرت می فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، بزرگانی در کشور هستند که حاضر هستند تا کمر جلوی برخی از مسؤولان آمریکا خم شوند تا کمکی از آن ها بگیرند.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد