بودجه راهپیمایی اربعین دو برابر شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهاره آروین از اعضای شورای شهر تهران اظهار داشت بودجه امسال راهپیمائی اربعین به 10 میلیارد تومان افزایش یافته است.

او ادامه داد: بسیاری از تجهیزات شهرداری در عراق دپو شده و مقداری نیز به شهرداری بازگشته است و جای سوال دارد که چه مقدار از این تجهیزات بازگشته و چه مقدار در عراق دپو شده است.

افشین حبیب زاده عضو دیگر شورای شهر نیز به گزارش مالی این ستاد در سال 94 اشاره کرد و گفت: در سال 94 بر اساس مصوبه این ستاد باید پنج میلیارد تومان هزینه می‌شد اما شما 15 میلیارد تومان هزینه کردید بر اساس شنیده‌ها نیز هزینه‌های این ستاد در سال 95 ، 34 میلیارد تومان بوده است سوال این است که چرا میان هزینه‌های آزاد و بودجه‌های مصوب که پنج میلیارد تومان است این قدر فاصله وجود دارد.

حسن رسولی عضو دیگر شورای پنجم نیز گفت: بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده سال گذشته هزینه واقعی که این ستاد متحمل شده است چهل میلیارد تومان بوده و مشخص نیست این هزینه چه مقدار جاری و چه مقدار به صورت تملک دارایی بوده است من از فرماندار تهران تعجب می‌کنم که چرا با وجود تناقض‌ها و مغایرت‌های موجود در این مصوبه آن را تایید کرده است

در ادامه حق شناس رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مراسم اربعین را دارای جنبه‌های کاملا بین المللی دانست و گفت:‌این مراسم با نام ایران پیوند خورده است و باید به آثار و تبعاتش توجه کنیم و بی‌شک آثار مثبتی روی ایران به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای دارد. من پیشنهاد می‌کنم که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های ستاد به هیئت‌های شناخته شده واگذار شود که تا به امروز برگزاری این مراسم را به عهده داشته‌اند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد