بازداشت ٦ مقام مسئول در پرونده مافیای گوشت

سیدخلیل سجادپور- دادستان مرکز خراسان رضوی در حالی از بازداشت هشت متهم در پرونده معروف به «مافیای گوشت» در مشهد خبر داد که شش تن از آنان از مقامات مسئول در امور دام پزشکی هستند.

یک مقام ارشد قضایی مشهد گفت: بررسی ها نشان می داد متاسفانه یکی از مقامات ارشد دام پزشکی و مدیران ارشد برخی دیگر از ادارات، عضو هیئت امنای موسسه ای در زمینه کشتار دام هستند که ماهیانه حدود 30 میلیون تومان دریافتی دارند اما فاجعه بارتر از این موضوعات، گوشت های آلوده ای بود که با عنوان تنظیم بازار گوشت از افغانستان و ارمنستان وارد کشور شده بود.

توزیع سرم و واکسن های تاریخ مصرف گذشته، ماجرای کشتار دام‌های مولد با انگیزه ای خاص و همچنین صادرات دام‌های مولد به کشورهای عربی، توزیع دوباره فراورده‌های آلوده ای که قرار بود معدوم شود و ... در این پرونده مطرح است که هرکدام از این اخبار و اتهامات نیاز به بررسی های دقیق و کارشناسی دارد.

قاضی صادقی با اشاره به این که تاکنون 2 تن از عاملان واردات گوشت به کشور در این پرونده بازداشت شده اند، تصریح کرد: تاکنون قاضی پرونده اتهام افساد فی الارض از طریق توزیع گوشت های آلوده به ویروس ها و میکروب های خطرناک وکشنده و به خطر انداختن امنیت غذایی و بهداشتی مردم را به 8 متهم این پرونده تفهیم کرده است و آنان با صدور قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی روانه زندان شده اند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد